Register.Degree.vn

Đăng ký cấp bằng trên Degree.vn

Đăng ký để được số hóa bằng cấp dạng giấy trên Degree.vn

Xem cách chúng tôi số hóa bằng cấp dạng giấy của bạn tại đây. Bằng cấp được số hóa thứ 11 của bạn sẽ có tên miền 11.YourName.Degree.vn dẫn về trang đăng bằng cấp đó.

Để số hóa bằng cấp, trước tiên bạn cần phải đăng ký vào Khai Trí tại Register.Khaitri.net để được cấp trang YourName.Degree.vn tổng hợp bằng cấp của bạn. Sau đó bạn hãy gửi Email đến Degree.vn cung cấp đầy đủ các thông tin về bằng cấp như bằng minh họa ở trên để chúng tôi tạo một trang đăng thông tin bằng cấp và tạo một tên miền dẫn về trang đó như 01.YourName.Degree.vn

Đăng ký để được cấp Nhật ký tự học trên Degree.vn

Xem Nhật ký tự học mẫu YourName.UAH.Degree.vn của thành viên YourName.Khaitri.net được cấp bởi Trường tự học Kiến trúc TP HCM UAH.eedu.vn

Nhật ký tự học trên Degree.vn chỉ được cấp cho thành viên cá nhân của Khai Trí như học viên, mentor, thí sinh, cộng tác viên ... Vì vậy, nếu bạn muốn được cấp Nhật ký tự học trên Degree.vn thì trước tiên phải đăng ký vào Khai Trí tại Register.Khaitri.net sau đó đăng ký vào các trường tự học của Khai Trí hoặc vào các cộng đồng Khai Trí để được cấp Nhật ký tự học trên Degree.vn.

Đăng ký để cấp bằng cho các thành viên của Khai Trí trên Degree.vn

Để được cấp bằng hoặc Nhật ký tự học trên Degree.vn cho các thành viên của Khai Trí, bạn cần phải là thành viên của Khai Trí và cần đăng ký mở một trường tự học Khai Trí tại Register.eedu.vn.

Nếu trường tự học của bạn có tên miền là Brand.eedu.vn thì Nhật ký tự học cấp cho học viên sẽ là một website với tên miền Name.Brand.Degree.vn, với Name là tên Khai Trí của học viên đó theo luật naming.khaitri.net