Engineer.Degree.vn

Nhật ký tự học của cộng đồng Engineer.vn

Cộng đồng này cấp Nhật ký tự học như thế nào

Mỗi thành viên cá nhân Khai Trí khi được kết nạp vào cộng đồng này sẽ được cấp một Nhật ký tự học là một website với tên miền Name.Engineer.Degree.vn, với Name là tên Khai Trí của thành viên được đặt theo luật naming.khaitri.net. Trên website này luôn có menu 'Nhận xét của mọi người' dẫn về trang đăng nhận xét của mọi người về quá trình trải nghiệm của thành viên tại cộng đồng này.

Thành viên cá nhân có thể là cộng tác viên, thí sinh, học viên, mentor ...

Thành viên nên cập nhật lên website những trải nghiệm của mình khi thực tập hoặc làm việc trong các team và group của cộng đồng này, vừa để lưu lại những kiến thức, kinh nghiệm, và kỷ niệm đáng nhớ, vừa để giúp mọi người biết năng lực tự học của bản thân nên website đó được gọi là Nhật ký tự học.