About.Degree.vn

Giới Thiệu

Lưu ý: Cộng đồng này đang cần tuyển Ban Quản Trị để có thể vận hành chính thức. Phần giới thiệu tạm thời bên dưới chỉ dành cho những ai muốn vào Ban Quản Trị của cộng đồng này. Phần giới thiệu chính thức về cộng đồng này sẽ do Ban Quản Trị chính thức biên soạn.

Vì sao có Bằng cấp Khai Trí?

Các học viên trong Khai Trí cần có một nơi để họ lưu lại quá trình tự học của mình tại Khai Trí nên chúng tôi tạo ra những website cho họ làm điều đó một cách dễ dàng, gọi là Nhật ký tự học, hay bằng cấp Khai Trí Degree.vn.

Khi một thành viên được kết nạp vào một cộng đồng Khai Trí hoặc một trường tự học Khai Trí thì họ sẽ được cấp một website để lưu lại những trải nghiệm của họ tại đây, vì thế website đó được gọi là Nhật ký tự học.

Nếu bạn muốn được cấp Nhật ký tự học trên Degree.vn hoặc muốn cấp Nhật ký tự học cho các thành viên Khai Trí trên Degree.vn thì vui lòng xem tại trang Đăng ký cấp bằng.