01.YourName.Degree.vn

[tên bằng cấp - nơi cấp bằng]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hiệu trưởng

Trường ĐH ...

Cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Danh hiệu: Cử nhân

Cho: Your Name

Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:

Ngành đào tạo:

Xếp loại tốt nghiệp:

Hình thức đào tạo:

TP Hồ Chí Minh ngày ... tháng ... năm ...

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

The Rector of

... University

Confers

THE DEGREE OF BACHELOR


Upon: Your Name

Born on:

Major in:

Ranking:

Mode of study:

Thông tin về người được cấp bằng

Họ và tên: Your Name

Tài khoản trên Khaitri.net: YourName.Khaitri.net

Website: YourName.ename.vn

Lược sử Khai Trí: YourName.History.vn

Thành tích: YourName.Degree.vn

Quá trình đào tạo

Hãy mô tả về chương trình đào tạo và thành tích của bạn trong khi học để giúp mọi người hiểu thêm về giá trị của bằng cấp này

Bảng điểm

Hãy đăng hình ảnh về bảng điểm gốc và bảng điểm dịch thuật sang tiếng Anh để giúp mọi người hiểu thêm về thành tích của bạn

Lễ trao bằng tốt nghiệp

Hãy bổ sung những hình ảnh và video khoảnh khắc bạn được trao bằng tốt nghiệp làm minh chứng cho bằng cấp này.

Xem tất cả thành tích của tôi tại

Nếu bạn biết thành viên này có sự gian lận trong thi cử hoặc dùng bằng giả thì hãy tố cáo để chúng tôi thu hồi bằng cấp và đưa điều đó lên tiểu sử của họ tại YourName.History.vn